دوره مهارت نه گفتن

این دوره به نام مهارت نه گفتن از مجموعه مهارت های زندگی در بخش های مختلف برگزار می شود.

لطفا به دقت متن را مطالعه فرمایید و در صورت درخواست گواهینامه مراحل را تا آخر انجام دهید.

برای گرفتن گواهینامه به پایین صفحه مراجعه نمایید و روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

نه گفتن